ћир lat

Дуалним образовањем до радне експлоатације студенткиња и студената

16. април 2019


Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Нацрт закона о дуалном моделу студија у високом образовању. Тиме је уједно најавило могућност будуће експлоатације рада студенткиња и студената према већ спроведеном дуалном моделу у средњим школама.

Нацрт закона, који ће бити на јавној расправи до 18. априла, предвиђа да студенти у оквиру студија раде најмање око 60 дана годишње код послодавца за шта би примали накнаду која износи најмање 50% зараде запосленог који ради исти или сличан посао.

Како пише портал Радник, рад студената код послодаваца је дефинисан на исти начин као и рад средњошколаца у Закону о дуалном образовању, као „учење кроз рад“.

Таква дефиниција односа студената и послодавца не омогућава остваривање права из радног односа. Дакле, попут средњошколаца у дуалним програмима, ни студенти, не би располагали правом на синдикално организовање или на уплате доприноса за пензионо и инвалидско осигурање.

Аргумент надлежног министарства за увођење дуалног модела су позитивна искуства у другим земљама.

Иако таква искуства доиста постоје, постоје и истраживања која показују да су позитивни учинци тог модела пре изузетак него правило, о чему смо писали на Машини.

Дуално образовање је напрасно постала омиљена образовна реформа владајуће елите, што није чудно, уколико се има у виду компатибилност тог образовног модела и економије која се базира на обарању цене радна.

Наиме, оно што промотери тог наводно успешног концепта пропуштају да кажу јесте да се њиме продубљује класна раслојеност међу ученицима и студентима.

Извор: Masina.rs