ћир lat

ДОСТОЈАНСТВЕНО РАДИТИ У СРБИЈИ

1. мај 2017


Ка бољој заштити права запослених кроз сарадњу цивилног друштва и синдиката

Током 2017. године Центар за демократију спроводи пројекат ДОСТОЈАНСТВЕНО РАДИТИ У СРБИЈИ – Ка бољој заштити права запослених кроз сарадњу цивилног друштва и синдиката.Сарадња цивилног друштва и синдиката спровешће се кроз међусобну размену искустава и знања, с намером да повећамо њихове капацитете у области заштите и промоције радних права.

Континуирани надзор над имплементацијом законских оквира везаних за радна права и стручна анализа законских реформи уз промоцију стандарда достојанственог рада и подизање свести грађана о овој теми, допринеће бољем разумевању ове области у цивилном сектору и широј јавности.


Активностима које реализујемо повезаћемо различите актере у области заштите радних права на локалном и националном нивоу, а све то у циљу промоције и доприноса примене стандарда достојанственог рада у Србији.

ДОСТОЈАНСТВЕНО РАДИТИ У СРБИЈИ се надовезује на претходно реализован пројекат Центра „Радна права у Србији – Праћење примене регулативе и увођење измена кроз креативно заговарање“, у оквиру кога је спроведена Анализа ефеката примене измена и допуна Закона о раду.

Пројекат подржава Међународни Olof Palme Center.

Фондација Центар за демократију