ћир lat

Вести

15. март 2018

Просечни месечни приходи домаћинстава у Србији у новцу и у натури у четвртом кварталу 2017. године износили су 63.674 динара, а издаци 64.086 динара, објавио је Републички завод за статистику.Приходи домаћинстава су били већи за пет одсто него у истом периоду 2016. године, а расходи за 4,3 одсто.

Највећи удео у приходима имали су приходи из редовног радног односа (49,1 одсто), пензије (32 одсто), приходи од пољопривреде, лова и риболова (5,1 одсто), натурална потрошња (3,7 одсто), приходи ван редовног радног односа (2,8 одсто) и остала примања од социјалног осигурања ( 2,5 одсто).

Опширније
5. март 2018
У Србији је на крају 2017. године било 2.763.600 запослених, а 475.600 незапослених, тако да је стопа запослености старијих од 15 година износила 46,3 одсто, а стопа незапослености 14,7 одсто, саопштио је Републички завод за статистику. На основу Анкете о радној снази, стопа активности становништва износила је 54,2 одсто, односно мушкараца 62,8 одсто, а жена 46,2 одсто.Стопа запослености... Опширније
4. март 2018
Инспекција рада у 2017. затекла је 22.411 особу која је радила на црно, речено је за Н1 у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Након контроле, 21.171 радник који је радио на црно, засновао је радни однос, што је 94 одсто њих, 20 одсто више у односу на 2016. годину.Спроведено је укупно 53.424 надзора, наводе у министарству. У 2017. је откривено 769 нерегуларних... Опширније

3. март 2018
Сваки пети запослени ради за плату око минималца  Дуго је у Србији било тешко убедити јавност да износ просечне зараде, колико год мали био у поређењу са другим европским земљама, одражава праву слику примања запослених у Србији. С једне стране стајале су бројке, подаци добијени анкетом предузећа, а с друге новчаници грађана у које није пристизало толико новца. Како су показали... Опширније
2. март 2018
У индустрији одеће и обуће у 1.800 фирми у Србији ради 100.000 радника за просечну плату од око 27.000 динара, односно 200 евра, показало је данас објављено истраживање фондације "Роза Луксембург". Ауторка истраживања Бојана Таминџија је рекла да Србија нема текстилну индустрију као у Југославији када је у том сектору радило 250.000 радника и када су се производиле и сировине и извозили готови... Опширније

2. март 2018
Фискални савет Србије оценио је да су непоуздани званични подаци о високом расту запослености у Србији од око 20 одсто у периоду од 2012. до 2017. године, с обзиром на низак раст бруто домаћег производа (БДП) од шест одсто. У радном материјалу које је Фискални савет припремио за презентовање на Копаоник бизнис форуму наводи се да све различите анализе које је спровело то независно тело... Опширније
2. март 2018
Један од највећих успеха актуелне градске власти је то што више није проблем наћи посао у Београду, оцена је градоначелника Синише Малог, иако је на крају 2017. године било 87.623 незапослених. Експерти сматрају да је тачно да је сада статистички рекордно најмањи број незапослених, али да је медју њима велики број оних који траже посао више година.Према подацима из Статистичког годишњака Града... Опширније

1. март 2018
Око 1,4 ми­ли­о­на за­по­сле­них има лич­на при­ма­ња ма­ња од 25.000 ди­на­ра, а две тре­ћи­не за­по­сле­них при­ма ма­њу од про­сеч­не Зва­нич­на др­жав­на ста­ти­сти­ка је у по­не­де­љак са­оп­шти­ла да чак 66,7 од­сто или две тре­ћи­не од око два ми­ли­о­на за­по­сле­них при­ма ма­њу за­ра­ду или јед­на­ку оној про­сеч­ној. Про­сеч­на срп­ска пла­та, ко­ја још ни­је до­сти­гла 400 евра, код... Опширније
27. фебруар 2018
При ниским спољним температурама, најугроженији су запослени који раде у делатностима грађевинарства, саобраћаја, шумарства, рибарства, комуналне делатности, као и запослени који отклањају кварове на далеководима. Да би заштитио живот и здравље запослених од хладноће, послодавац је дужан да пре свега одговарајућом организацијом рада и применом мера безбедности и здравља на раду смањи штетан... Опширније